Item 1

ÖZLÜK BİRİMİÖZLÜK BİRİMİ
 

a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı, o ilde bulunan bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.
 

b) Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak, tezkiyelerinin zamanında usulüne uygun olarak merkeze gönderilmesini sağlamak.
 

c) Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.
 

d) Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.
 

e) Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek.
 

f) Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.
 

g) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
 

h) Aday memurların aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.
 

i) Kurum personellerine ait özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.
 

j) Personel kayıtlarının sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirimini yapmak.
 

k) Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.