Item 1

UÇURTMA ŞENLİĞİ

 

   Sağlık Bakanlığınca ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ’ kapsamında 2014-2017 yılları ‘Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı’ ilan edilmiş olup, 2015 yılında etkinliklerle...


25.05.2015 / TUNCELİ

22 MAYIS AVRUPA OBEZİTE GÜNÜ

 

   Tüm dünyada hızla artan Obezite yaşam kalitesini düşüren çok faktörlü kronik bir hastalıktır.Bu nedenle obezite ile mücadele konusunda tüm dünyada politikalar geliştirilmekte, ulusal eylem...


21.05.2015 / TUNCELİ

DÜNYA SÜT GÜNÜ

 

   İnsanın tüm yaşamında önemli yeri olan süt, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan hayvansal kaynaklı protein, yağ, laktoz ile vitamin ve mineral maddeleri içerir. Süt beslenme değerinin...


20.05.2015 / TUNCELİ

ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİMİ

 

   Anne ölümlerini önlemek ve anne sağlığını korumak, bebeklerin sağlıkla doğmalarını ve yaşamalarını sağlamak, istenmeyen gebelikleri önlemek, halkımızın daha kaliteli bir sağlık hizmeti almasını sağlamak...


18.05.2015 / TUNCELİ

BEDENSEL ENGELLİLER DERNEĞİ ZİYARETİ

 

   Engellilik, bireysel bir sorun değil, toplumun tüm bireylerine görev ve sorumluluk veren ve ancak toplumsal mücadeleyle üstesinden gelinebilecek bir durumdur. Hak temelli bir politikanın benimsenmesi, insan haklarının tam...


18.05.2015 / TUNCELİ

17 MAYIS DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ

 

   Hipertansiyon basit olarak yüksek kan basıncı demektir. Yaş, cinsiyet,  kan basıncını etkiler. Kan basıncı istirahat halinde 120/80 mmHg olup kan basıncın devamlı olarak 140/90 mmHg üzerinde seyrediyorsa...


15.05.2015 / TUNCELİ

HOZAT İLÇEMİZDE TAM KAN TARAMASI

 

   İlimiz Hozat İlçesinde 04-05 Mayıs 2015 tarihlerinde Kan Hastalıkları ile ilgili 06-17 yaş grubuna yönelik Tam Kan Taraması düzenlenmiştir. Numuneler Hozat TSM Laboratuvarında...


13.05.2015 / TUNCELİ

12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

 

   Hemşirelik; tarihi çok eskilere dayanan, temelinde insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş kutsal bir meslektir. Bu kutsal meslek geçmişten günümüze tıp biliminin de ilerlemesi...


12.05.2015 / TUNCELİ

10 MAYIS SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ

 

   Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını...


11.05.2015 / TUNCELİ

Serviks Kanser Taramasında Numune Alımı